O konferenci


Inovace a kreativita v Programu celoživotního učení

"Tvoř, inovuj a spolupracuj"

 

Clarion Congress Hotel Praha, Česká republika,
6. - 7. května 2009

Všeobecným cílem konference je identifikovat úlohu a vliv tvořivosti a inovace v Programu celoživotního učení (LLP) a tím podpořit další postupy, kde by LLP nadále přispíval ke kreativitě a inovaci. Konference má spojitost s Evropským Rokem Kreativity a Inovace 2009.

V dnešní době, v době rychle se šířící ekonomické krize, je nadmíru důležité začlenění inovativních přístupů a tvořivých myšlenek do vzdělávacích systémů, které budou vychovávat novou generaci schopnou snížit rostoucí nezaměstnanost, podpořit zdravou konkurenceschopnost a podnítit udržitelnou ekonomii.

Program celoživotního učení přispívá k dosažení cílů předložených evropskými vůdci v Lisabonu. Krédem těchto cílů je stát se "nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě, která by stavěla na získaných vědomostech" do roku 2010 v oblasti vzdělávání a výcviku. Důležité záměry LLP jsou stanoveny na pomoc propagace tvořivosti, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a růstu podnikatelského ducha; podporování nejlepšího využití výsledků, inovativních produktů a postupů a výměně zkušeností dobré praxe za účelem zkvalitnění vzdělávání a výcviku. 

Část konference bude věnována ocenění výjimečných evropských projektů nebo činností, které budou sloužit jako vynikající motivující příklady široké veřejnosti. Doprovodným programem konference bude výstava fotografií z 2008 Foto soutěže, výstava pohlednic z Komenského Týdne, výstava oceněných projektů v 6 kategoriích a oficiální prezentace brožury 2009 Success Stories (bude představena tiskem 7. května v dopoledních hodinách).

Odpolední část LLP konference bude rozdělena na dvě paralelní sekce. První sekce bude diskutovat na téma Creativity and Innovation in Lifelong Learning in general / in particular LLP. Druhá sekce se bude soustředit na téma Encouraging entrepreneurship and triggering cooperation education - business in Lifelong Learning in general and the LLP in particular.

Vaše otázky pro obě sekce nám můžete napsat do knihy návštěv a budou zodpovězeny buď během konference, nebo online na našich stánkách.